.

Υπηρεσίες

Στο Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας "Σύνθεσις" του Κλινικού Ψυχολόγου - Ψυχοθεραπευτή Γιώργου Σιαραμπή, οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι:


Υπηρεσίες Πρόληψης & Ενημέρωσης 

• Ατομικές συναντήσεις ενημέρωσης • Ομιλίες και βιωματικά σεμινάρια σε συνεργασία με Ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς


Υπηρεσίες ψυχολογικής αξιολόγησης

• Κλινική αξιολόγηση και χρήση ψυχομετρικών δοκιμασιών (Test)


Υπηρεσίες Θεραπείας & Συμβουλευτικής

• Ατομική Ψυχοθεραπεία • Ομαδική Ψυχοθεραπεία • Οικογενειακές συνεδρίες ή συνεδρίες ζεύγους • Εστιασμένες παρεμβάσεις (π.χ. εφαρμογή ειδικών τεχνικών για την αντιμετώπιση του μετατραυματικού στρες ή τη διαχείριση θυμού, φόβου και πένθους) • Συμβουλευτική εφήβων & ενηλίκων • Συμβουλευτική γονέων • Επαγγελματικός προσανατολισμός • Επαγγελματική συμβουλευτική